JUR 3641 - Om studieguiden

December 9, 2015

Studieguiden er skrevet av Thorunn Falkanger og innlest av Anette Fredheim Goffeng.


  • Studieenhetene 1 til 5 er publisert.

JUR 3641, Studieenhet 1, del 1 - Selskapsrett

December 9, 2015

Innledning

Podcasten starter med innledning om selskapsretten, og vi avslutter med emnet om "Rettskilder".

Lengde: 02:07

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 1, del 2 - Selskapsrett

December 9, 2015

Forskjellen på ANS og AS (ASA)

I denne podcasten ser vi på "Forskjellen på ANS og AS (ASA)" og vi avslutter med emnet om "Erstatningsansvar og straffansvar" på side 24 i studieguiden.

Lengde: 25:19

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 1, del 3 - Selskapsrett

December 9, 2015

Ansvarlig selskap

I denne podcasten ser vi på emnet om "Ansvarlig selskap" og vi avslutter med emnet om "Ovedragelse og uttreden", side 27 i studieguiden.

Lengde: 05:19
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 2, del 1 - Gjeldsforhandling og konkurs

December 9, 2015

Innledning

Podcasten starter med innledning om "Gjeldsforhandling og konkurs".

Lengde: 00:43

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 2, del 2 - Gjeldsforhandling og konkurs

December 9, 2015

Enkeltforfølgning via tvangsfullbyrdelse

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Enkeltforfølgning via tvangsfullbyrdelse" og vi avslutter med emnet om "Gjeldsforhandlinger" på side 30 i studieguiden.

Lengde: 02:54

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 2, del 3 - Gjeldsforhandling og konkurs

December 9, 2015

Konkurs

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Konkurs" og vi avslutter med emnet om "De ulike grupper av krav" på side 39 i studieguiden.

Lengde: 18:55

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 3, del 1 - Pengekravsrett

December 9, 2015

Innledning til pengekravsrett

Podcasten starter med innledning til pengekravsrett og vi avslutter med emnet om "Negotiable dokumenter" på side 41 i studieguiden.

Lengde: 03:11

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 3, del 2 - Pengekravsrett

December 9, 2015

De viktigste bestemmelsene i gjeldsbrevsloven

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "De viktigste bestemmelsene i gjeldsbrevsloven", og vi avslutter med emnet om "Enkle gjeldsbrev – gbl. kapittel 3".

Lengde: 11:15

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 3, del 3 - Pengekravsrett

December 9, 2015

Faktoring

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Faktoring".

Lengde: 00:39
00:0000:00