JUR 3641, Studieenhet 4, del 7 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Ugyldighetslæren

I denne Podcasten ser vi nærmere på "Ugyldighetslæren", og vi avslutter emnet om "Mangler ved innholdet" på side 65 i studiegudien. 

Lengde: 09:25
00:0000:00

Facebook Comments: