JUR 3641, Studieenhet 3, del 4 - Pengekravsrett

December 9, 2015

Renter ved forsinket betaling

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Renter ved forsinket betaling".

Lengde: 02:01

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 3, del 5 - Pengekravsrett

December 9, 2015

Foreldelse av fordringer

I denne Podcasten tar vi for oss emnet om "Foreldelse av fordringer", og vi avslutter med avsnittet om "Fristavbrudd" på side 49 i studieguiden.

Lengde: 03:18

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 3, del 6 - Pengekravsrett

December 9, 2015

Kredittavtaler

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Kredittavtaler".

Lengde: 03:24

00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 1 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Innledning

Podcasten starter med innledning til emnet om Avtalerett og obligasjonsrett.

Lengde: 02:23
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 2 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Kontraktsinngåelse

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Kontraktsinngåelse".

Lengde: 01:21
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 3 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Formfrihet

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Formfrihet".

Lengde: 01:43
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 4 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Avtaleinngåelsen

Denne Podcasten tar for seg emnet om "Avtaleinngåelsen".

Lengde: 01:45
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 5 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Tilbud og aksept

I denne Podcasten ser vi nærmere på "Tilbud og aksept", og vi avslutter emnet om "Anbudskonkurranse" på side 59 i studiegudien. 

Lengde: 07:44
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 6 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Fullmakt

I denne Podcasten ser vi nærmere på "Fullmakt", og vi avslutter emnet om "Mellomledd som ikke er representanter" på side 63 i studiegudien. 

Lengde: 10:10
00:0000:00

JUR 3641, Studieenhet 4, del 7 - Avtalerett og obligasjonsrett

December 9, 2015

Ugyldighetslæren

I denne Podcasten ser vi nærmere på "Ugyldighetslæren", og vi avslutter emnet om "Mangler ved innholdet" på side 65 i studiegudien. 

Lengde: 09:25
00:0000:00